Błażej Stopka

Przede wszystkim od 10 lat mężem super żony a od 9 lat tatą super syna. Od 2002 roku mieszkańcem fantastycznego miasta jakim jest Wrocław z uwzględnieniem całokształtu jakim są jego plusy i minusy. To właśnie Wrocław stał się moim miastem rodzinnym, tutaj studiowałem, tutaj poznałem moją żonę, tu urodził się nasz syn a od 2009 roku małą lokalną ojczyzną stały się Pilczyce. O wykształceniu zanudzał nie będę, bardziej ciekawskich zapraszam na www.linkedin.com/in/blazejstopka.

Co jest dla mnie ważne…

Rodzina, praca, pasja… wszystko co robię związane jest z działaniami mającymi na celu zmiany na lepsze w trzech kluczowych obszarach mojego życia. „Myśl globalnie, działaj lokalnie” to hasło usłyszałem na studiach i do dzisiaj o nim pamiętam. Moim dom to nie „cztery kąty mieszkania”. Mój dom to rodzina, to przestrzeń, w której rozmawiam z sąsiadami, w której uczy się mój syn, w której spędzam czas z rodziną. Od 12 lat działam na rzecz mieszkańców Wrocławia, w tym społeczności lokalnej. Wypoczynek na wsi, słowo pisane, turystyka piesza oraz narciarstwo biegowe zawsze są lekarstwem na całe zło i pozwalają na regenerację sił.

Wyzwania i działania…

Dotychczasowa praca zawodowa to udział w opracowaniu licznych dokumentów planistycznych, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie realizuję projekty propagujące ideę SmartCity we Wrocławiu. Główne działania osiedlowe dotyczą projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Osiedlowego na Pilczycach i Kozanowie. Cel nadrzędny dotyczący działań osiedlowych to uczynić wszystko, aby w pełni wykorzystać wyjątkowy potencjał jakie posiadają Pilczyce i Kozanów.