Krzysztof Chudy

Prywatnie, mąż, ojciec, mieszkaniec Kozanowa, fan science-fiction i fantastyki, gier planszowych i figurowych.

Wrocławianin od urodzenia, działacz lokalny od momentu spotkania Konrada i Emilii, działacz szkolny od kilku lat (Rada Rodziców), zaangażowany w WBO od 3 lat. Co przyniesie przyszłość czas pokaże…

Obieżyświat, który odwiedził 4 kontynenty – spojrzał z innej perspektywy na ludzkie problemy, potrzeby i marzenia. Nauczył się, że najważniejsze to słuchać, a dopiero później mówić.

Zawodowo…

Geolog, hydrogeolog, który przygodę z działalnością naukowo badawczą rozpoczął w 2001 roku i kontynuuje ją do dziś. Rozpoczynałem w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego badaniami z zakresu przemian środowiska wodnego na obszarach górniczych. Tam zdobywałem pierwsze szlify związane z dydaktyka oraz z propagowaniem nauki. Kolejny etap związany był z kopalniami miedziowymi dolnego śląska, gdyż jako pracownik KGHM Cuprum przez kilka lat nabywałem wiedzy praktycznej związanej z zagadnieniami wodnymi w górnictwie. W chwili obecnej pracuje na Wydziale Górniczym Politechniki Wrocławskiej, gdzie łączę wiedzę teoretyczną z praktyczną prowadząc szereg projektów związanych z górnictwem, transformacja przemysłową i zagadnieniem gospodarki obiegu zamkniętego.

Dodatkowo od 2015 roku działam aktywnie w Stowarzyszeniu Hydrogeologów Polskich, którego celem jest propagacja wiedzy związanej z wodami podziemnymi wśród różnych grup społecznych.

Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu górnictwa, hydrogeologii, ochrony środowiska (Krzysztof Chudy‬ – Google Scholar‬‬‬).

Współautor opracowania powstałego kilka lat temu w ramach PAN METRO dotyczącego analizy warunków geologiczno-inżynierskich Wrocławia dla budowy trasy kolei podziemnej – prościej mówiąc dla koncepcji budowy metra w naszym mieście, która pojawiła się za prezydenta Rafała Dutkiewicza. 

Edukacyjnie…

Początki działalności edukacyjnej wiążą się z studiami doktoranckimi, kiedy prowadziłem pierwsze ćwiczenia dla studentów. Początki nie były łatwe, ale wraz z wzrostem doświadczenia zacząłem czerpać coraz więcej satysfakcji i przyjemności z pracy z młodymi ludźmi. Wypromowałem kilkunastu magistrów i kilkudziesięciu licencjatów kierunku hydrogeologia. 

W ramach popularyzacji nauki wygłaszałem szereg wykładów i prelekcji m.in. w ramach odczytów „Tajemnice Ziemi i Wszechświata”, „Dni Nauki” w Ostrzeszowie.

Dużym wyzwaniem był udział w zespole opracowującym materiały dla „Projekt EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu”. Był to szeroko zakrojony projekt wspierany ze środków Unii Europejskiej, którego zadaniem była zachęta do nauki przedmiotów ścisłych metodą projektu. Oprócz prac studyjnych jestem współautorem materiałów dydaktycznych do 1 z 3 części związanej z „Wodą”. W ramach tego projektu wraz z kolegą przeprowadziłem zajęcia pokazowe w ponad 40 placówkach szkolnych z obszaru województw dolnośląskiego i opolskiego.

Kolejnym dużym projektem edukacyjnym, w który się zaangażowałem był finansowany przez EIT Raw Materials Academy projekt „VirtualMine – as a modeling tool for Wider Society Learning” (www.virtualmine.net). Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat znaczenia surowców i ich wykorzystania dla lepszego rozwoju regionu. Ponadto projekt ma na celu popularyzację górnictwa wśród społeczeństwa, zwłaszcza dzieci, młodzieży i studentów, którzy zaczynają rozwijać swoją ścieżkę kariery, a także ukazać znaczenie minerałów we współczesnym świecie. Autorskim, moim pomysłem było zastosowanie klocków Lego do pokazania jakie są i jak działają maszyny spotykane na dole w kopalni. Udało się to zrealizować W konsorcjum KGHM Cuprum i firmy Roboklocki. Efektem tego są ogólnodostępne instrukcje składania maszyn z klocków, na podstawie których każdy może je stworzyć. Dodatkowo powstał cykl warsztatów organizowanych przez Roboklocki, w trakcie których dzieci same wykonują te modele i uczą się je programować.

Obecnie biorę czynny udział w przygotowywaniu i prowadzeniu spotkań w ramach „Dolnośląskich Dni Nauki”.