Nasze projekty WBO’21

WBO 2021

Od kilku lat w każdej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego składamy projekty mające na celu uatrakcyjnienie naszego osiedla. Są to projekty inwestycyjne realizowane przy współpracy ze szkołami, lokalnymi biznesami oraz aktywistami z Pilczyc, Kozanowa i okolic.

Co już osiągnęliśmy?

W roku 2016 wygrał projekt: #484 BIO PARK Doliny Ślęzy i Stawu Pilczyckiego. W roku 2019 wygrały dwa nasze projekty: #255 Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu oraz #323 SKATEPARK, czyli aktywnie na Pilczycach. Natomiast w roku 2020 wygrał nasz kolejny projekt: #193 EDUFUN – Etap I: „Kozanowska Osada Przygody”.

Do tej pory udało się nam pozyskać 3 750 000,00 zł na inwestycje w obrębie osiedla. Nadal czujemy, że potrzeby są większe i chcemy działa, ale bez Was nie damy rady.

Jakie projekty zgłosiliśmy w tym roku?

Wzorem lat ubiegłych zgłosiliśmy dwa projekty, jeden ponadosiedlowy #140 – Nadodrzańska Osada Przygody (2 000 000 zł) oraz jeden osiedlowy #141 – Wesoła górka – Zielone skwery Pilczyc, etap II (750 000 zł). Projekty te nie są konkurencją dla siebie, więc każdy mieszkaniec Pilczyc i Kozanowa może głosować na obydwa projektu. Pamiętajmy, że głosować mogą także dzieci i młodzież. Głosuje każdy kto ma PESEL i mieszka we Wrocławiu.

Projekt #140

#140 – Nadodrzańska Osada Przygody to projekt, którego celem jest zagospodarowanie przestrzeni znajdującej się wokół Stawu Kozanowskiego. Teren ten posiada duży potencjał ze względu na swoje położenie – istnienie naturalnego zbiornika wodnego oraz bliskość Odry. Ideą projektu jest jego tematyczne zagospodarowanie i nadanie mu charakteru wypoczynkowo – edukacyjnego promującego walory przyrodnicze i wodne Wrocławia.

Wypoczynek dzieci i młodzieży realizowany będzie poprzez stworzenie tematycznego placów zabaw w północnej części pod hasłem „Wodny Świat” nawiązującego do pobliskich rzek oraz wyposażonego m.in. w studnie, śruby Archimedesa, źródełka itp. Pozostały obszar zostanie uporządkowany, wytyczone zostaną nowe alejki wraz z infrastrukturą do odpoczynku.

Więcej informacji na stronie projektu WBO’21 #140

Projekt #141

#141 – Wesoła górka – Zielone skwery Pilczyc, etap II to kontynuacja projektu #323 – SKATEPARK, czyli aktywnie na Pilczycach z roku 2019. Nasz projekt ma na celu uatrakcyjnienie terenów zielonych na Pilczycach. Zakładamy uporządkowanie ścieżek, dosadzenie krzewów, stworzenie rabat kwiatowych, dodanie elementów małej architektury (ławki, kosze, budki dla ptaków, stojaki rowerowe), oświetlenie skateparku.

W pobliżu górki planujemy strefę zabawy dla dzieci z niską i małą całoroczną ślizgawkę na fragmencie górki oraz z niskimi elementami np.: pnie do przeskakiwania w celu ćwiczenia równowagi, ścieżka sensoryczna itp. Dodatkowo w ramach działań pro-ekologicznych chcemy umieścić w pobliżu skwerów stację pomiaru jakości powietrza oraz otwór do obserwacji wysokości wód gruntowych.

Więcej informacji na stronie projektu WBO’21 #141

Jak głosować?

Wystarczy wejść na stronę www.wroclaw.pl/wbo w dniach od 23 września do 11 października. W formularzu wybieramy dwa projekty jeden duży – ponadosiedlowy i jeden mały – osiedlowy. Wpisujemy swoje dane takie jak: imię, nazwisko, kod pocztowy, telefon komórkowy i PESEL. Przechodzimy do weryfikacji i potwierdzamy głos kodem SMS i gotowe.

Pamiętajmy, że na jeden numer telefonu może przyjść do 5 kodów weryfikacyjnych. To oznacza, że możemy potwierdzić w ten sposób głosy oddane przez dzieci. Na Wrocławski Budżet Obywatelski mogą głosować wszyscy mieszkańcy Wrocławia posiadający PESEL, więc także dzieci i młodzież.

Wrocławski Budżet Obywatelski 2021

2 thoughts on “Nasze projekty WBO’21

  • Sławomir

    Tylko zapomnieliście zaprojektować parking na +/- 10-16 samochodów od strony ul. Tkackiej lub Hutniczej. Będą zainteresowani podjeżdżać samochodami i będzie zastawiona i nieprzejezdna ul. Tkacka i będziemy mieli problem. To trzeba doprojektować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *