Wybory do Rady Osiedla 2021

Już niedługo wybory do VIII kadencji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. Co to oznacza? Każdy z
mieszkańców może realnie decydować o zmianach na swoim osiedlu. Po pierwsze może dołączyć do nas i
kandydować razem z nami lub może głosować na osoby, które popieramy. Nadszedł czas na to, aby ogromy
potencjał naszych osiedli był w pełni wykorzystany i rozwijany. Nadszedł czas na zmiany!

Kandydaci do rady osiedla

Okręg 1 – Pilczyce

al. Śląska, Bednarska, Górnicza, Hutnicza, Koszykarska, Lotnicza N 7-151, P 100-152, Mączna, Metalowców N 9-11, N 25-31, 59, Murarska, Nadrzeczna, Notecka N 3-7A, P 4-16A, Papiernicza, Pilczycka 77-148B, Rękodzielnicza, Stargardzka, Szklarska, Tkacka, Warciańska

Emilia Chmura – numer 2 na liście wyborczej
Jestem ekonomistką, absolwentką kierunku Finanse Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, pracuję w rodzinnej firmie w Dolinie Baryczy. Radna VII kadencji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. i wiceprzewodnicząca Rady Rodziców SP33. Jestem współzałożycielką inicjatywy rodziców – Zdrowe Żywienie Małych Wrocławian, która w 2014 roku zapoczątkowała zmiany zasad żywienia dzieci we wrocławskich placówkach edukacyjnych. Aktywnie pracowałam w Sejmie w Komisji Edukacji nad poprawką Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywieniu w 2014 roku, a wypracowany raport o jakości żywienia dzieci w placówkach edukacyjnych został elementem uzasadnienia rozporządzenia zmieniającego ustawę. Od 2016 roku jestem członkinią Zespołu ds. promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży przy Urzędzie Miasta we Wrocławiu. W roku 2020 zostałam nominowana do konkursu Wrocławianka Roku 2020, w kategorii Działania społecznościowe i edukacyjne.

Jako radna chciałabym przede wszystkim kontynuować działania rozpoczęte w VII kadencji Rady Osiedla, w szczególności dotyczące projektów zgłoszonych w ramach Funduszu Osiedlowego i Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Moje priorytety to poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona zieleni na naszych osiedlach i bezpieczeństwo dzieci, w szczególności w drodze z domu do szkoły. Jako radna chciałabym również skupić się na młodzieży, by zaangażować młode pokolenie w działania lokalne i społeczne, i dać im poczucie sprawczości, zgodnie z maksymą “Bądź autorem zmian, których oczekujesz”.

Piotr Kamiński – numer 4 na liście wyborczej
Wrocławianin od urodzenia, mieszkaniec Pilczyc od 15 lat. Zaangażowany w osiedlowych działaniach społecznych oraz w Radzie Rodziców SP 19. Pasjonat i propagator gier planszowych. W swoim mniemaniu jestem trybikiem, który uruchomił to całe zamieszanie. Podczas spotkań organizowanych przez Serce Szczepina poznałem radną Joannę Klimę. Wraz z mieszkańcami stworzyła grupę, a obecnie stowarzyszenie. We Wrocławiu działa coraz więcej lokalnych aktywistów m.in. Przyjazny Tarnogaj oraz Kolektyw Pomysłów a ich działalność w dużej mierze ma wpływ na zmiany na osiedlach. Pomyślałem, dlaczego nie spróbować u siebie? W ODSK Piast zorganizowałem spotkanie planszówkowe, na którym poznałem Emilię Chmurę, ówczesną radną z naszej rady osiedla. Porozmawialiśmy i okazało się, że nie jestem sam w idei integracji mieszkańców. Wiosną 2019 roku zaangażowałem się w prowadzony przez radnego Konrada Postawę projekt WBO dotyczący Skateparku, którego realizacja ma ruszyć na wiosnę przyszłego roku. Minęły dwa lata. W tym czasie z mieszkańcami Pilczyc i Kozanowa organizowaliśmy festyny promujące zgłaszane projekty WBO oraz warsztaty w ramach Mikrograntów. Wsparliśmy młodych mieszkańców organizujących Mikrogranty młodzieżowe – KozaNow. W bieżącym roku nawiązałem współpracę ze spółdzielnią Kozanów 4. W klubie osiedlowym przy ul. Modrej planujemy organizować wydarzenia i warsztaty m.in. spotkania planszówkowe.

Jako radny będę:

 • dążył i zachęcał do współpracy pomiędzy radą osiedla a zarządami spółdzielni,
 • promował projekty w ramach mikrograntów, dotyczące aktywnego spędzanie czasu przez rodziny,
 • w ramach Funduszu Czasu Wolnego organizował wydarzenia dla wszystkich grup wiekowych,
 • zapobiegał wykluczeniu społecznemu seniorów,
 • poprzez kolejne projekty WBO oraz Fundusz Osiedlowy podejmował starania mające na celu,
 • modernizację infrastruktury i poprawę bezpieczeństwa na osiedlu.

Konrad Postawa – numer 8 na liście wyborczej
Z wykształcenia jestem informatykiem, absolwentem wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Radny VII kadencji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. Od 2017 roku prowadzę własną działalność, w ramach której zajmuję się programowaniem webowym, obsługą stron internetowych i projektowaniem graficznym. Od lat jestem związany z Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 oraz z Fundacją Aktywny Senior. Pracowałem przy takich projektach jak: “Babie Lato we Wrocławiu”, “Aktywny Senior” oraz “Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza”. Przez trzy lata współorganizowałem “Dolnośląski Festiwal Wolontariatu”. Prowadzę szkolenia z zakresy IT dla Seniorów w ramach własnej działalności oraz w ramach działań Latarników Polski Cyfrowej – akcja Stowarzyszenia Miasta w Internecie, a także w ramach Wrocławskich Wolontariuszy IT. Przez trzy lata realizowałem razem z Fundacją Aktywny Senior i Uniwersytetem Wrocławskim projekt ProPoLab, jako część europejskiego projektu CoSIE (Co-creation of Service Innowation in Europe). W zeszłym roku prowadziłem 10-odcinkowy program pt. “Elementarz Cyfrowy” w telewizji Echo24. Od 2017 roku jestem związany z ekipą Zgrane Pilczyce i Kozanów, gdzie wspólnie realizujemy wiele projektów. Działam społecznie organizując pikniki i warsztaty w ramach Mikrograntów. Jestem liderem projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego z roku 2019, 2020 i 2021.

Jako radny chciałbym zadbać o bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym w szczególności w okolicach placówek edukacyjnych. Istotna jest dla mnie również ochrona zieleni – drzew, trawników. Chciałbym wprowadzić ograniczenia dotyczące sprzedaży alkoholu na osiedlu, w szczególności w pobliżu placówek edukacyjnych. Ważna dla mnie jest transparentność działania rady osiedla i będę dążył do tego, by wszystkie działania rady były publikowane na stronie internetowej oraz na Facebooku. Poczynając od uchwał, a kończąc na sprawozdaniach z organizowanych wydarzeń. Chciałbym też nadal prowadzić relację wideo z sesji rady. Moim celem jest wyjście do mieszkańców, pokazanie, że Rada Osiedla istnieje i wsłuchanie się w potrzeby jakie mieszańcy mają. Dla mnie ważne jest by działać i zachęcić do działania wszystkich, którym na osiedlu zależy.

Błażej Stopka – numer 9 na liście wyborczej
Zajmuje się zarządzaniem projektami związanymi z taką tematyką jak: smartcity, nieruchomości, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz turystyka i rekreacja. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej, Politechniki, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Akademii Wychowania Fizycznego, we Wrocławiu. Posiadam uprawnienia Urbanisty i Zarządcy nieruchomości. Jestem autorem projektu uchwały dotyczącej propozycji utworzenia dwóch odrębnych osiedli Pilczyc i Kozanowa oraz Popowic Płn. oraz współautorem projektów osiedlowych dotyczących Funduszu Osiedlowego i Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Od lat zajmuję się pracą na rzecz mieszkańców w skali lokalnej (aktywnie działając w ramach inicjatyw oddolnych) i ogólnomiejskiej (jako wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego Wrocławia).

Mając na uwadze doświadczenie w pracy w samorządzie, pełniąc funkcję rednego, chciałbym zadbać o jak najwyższy poziom merytoryczny działań podejmowanych przez nową radę. Zapewniam, że będę kontynuował działania w zakresie zgłaszania i realizacji lub pomocy przy realizacji nowych pomysłów i projektów, zwłaszcza w ramach FO i WBO. Szczególną uwagę chciałbym poświęcić na poprawę bezpieczeństwa na osiedlu w każdym możliwym aspekcie, w tym w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy niwelowania zagrożeń związanych z przestępczością.

Radosław Zieliński – numer 11 na liście wyborczej
Zawodowo programista i architekt oprogramowania. Prywatnie mąż Ani, ojciec Bruna i właściciel psa Elzy. Moim hobby jest szeroko rozumiana fantastyka, którą uwielbiam łączyć z działaniami dla społeczności. Od 2006 roku jestem zaangażowany w pomoc i współorganizację wielu festiwali i konwentów fantastycznych. We Wrocławiu miałem przyjemność działać przy Coolkonie, BAKA i Niucon. W 2014 roku założyłem i prowadziłem stowarzyszenie OKF Fenix, a w 2013 roku stworzyłem działający do dzisiaj konwent fantastyczny Opolcon. Na Pilczycach mieszkam od 2014 roku i staram się przekuwać swoją chęć do działania w pracę na rzecz naszego osiedla. Dzięki codziennym spacerom z moim psem po okolicy, miałem okazję rozmawiać z wieloma mieszkańcami z różnych środowisk i poznać ich potrzeby oraz bolączki. Chcąc przekazać swoje spostrzeżenia i poznać opinie innych mieszkańców, zacząłem pojawiać się na spotkaniach rady osiedla, brać udział w konsultacjach odnośnie funduszu osiedlowego, a w efekcie dołączyłem do grupy Zgrane Pilczyce i Kozanów, gdzie  wspólnie realizujemy nasze  oraz mieszkańców postulaty.

Jako radny chciałbym przyczynić się:

 • do zwiększenia zaufania do Rady Osiedla i usprawnienie komunikacji z mieszkańcami przez  biuletyny informacyjne, spotkania czy bardziej aktywne dyżury radnych,
 • przeciwdziałać zanieczyszczaniu powietrza, w szczególności poprzez ogrzewanie domów i mieszkań w sposób niezgodny z prawem,
 • do rozwiązania problemu zaśmiecania, poprzez edukację oraz zaangażowanie służb komunalnych,
 • działać na rzecz rewitalizacji skwerów oraz przestrzeni publicznych na osiedlu i przywrócenie ich mieszkańcom jako terenów rekreacyjnych,
 • przywrócenia miejsc parkingowych poprzez usunięcie wraków, które te miejsca zajmują,
 • do zwiększenia edukacji właścicieli psów, mającej na celu rozwiązanie problemu sprzątania po czworonogach, świadomej opieki nad nimi i polepszenia relacji z innymi mieszkańcami.

Okręg 2 – Kozanów

Dokerska, Gen. Iwana Połbina, Gwarecka, Kozanowska 63-117, Piotra Ignuta, Sielska

Krzysztof Chudy – numer 1 na liście wyborczej
Hydrogeolog, nauczyciel akademicki, podróżnik. Mąż, ojciec 2 dzieci w wieku szkolnym. Koncentruję się na krzewieniu wiedzy wśród dzieci i młodzieży. Od 6 lat mieszkam na Kozanowie aktywnie działając w Radach Rodziców Szkół oraz przy projektach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Współorganizowałem zajęcia „Ewangelizacja z Roboklockami” przy Parafii MNMP na Pilczycach, od lat prowadzę seminaria i laboratoria w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Mam doświadczenie w ramach uczestnictwa w kilku europejskich projektach popularyzujących wiedzę związaną z górnictwem i zrównoważoną gospodarka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki udziałowi w różnych projektach osiedlowych miałem okazję rozmawiać z wieloma ludźmi i poznać ich wyzwania z jakimi się zmagają w życiu codziennym na osiedlu. Podróże po świecie pozwoliły mi poznać jak w innych krajach rozwiązuje się lokalne problemy a praca na uczelni jasno formułować myśli i zwięźle się wypowiadać w oparciu o argumenty. Dzięki pracy zawodowej znam procedury związane z prawem budowlanym i prawem wodnym, co pozwala mi realnie patrzeć na procesy inwestycyjne na naszym osiedlu.

Jako radny chciałbym:

 • inicjować współpracę między radą osiedla a władzami wszystkich spółdzielni mieszkaniowych, aby razem prowadzić inwestycje związane z poprawą infrastruktury osiedlowej m.in. ścieżek, chodników i dróg osiedlowych,
 • wprowadzić ograniczenia dotyczące sprzedaży alkoholu na osiedlu, oraz prowadzić szerokie konsultacje z mieszkańcami przed wydaniem opinii dotyczących przedłużenia lub wydania nowych koncesji na sprzedaż alkoholu,
 • kontynuować starania o budowę placów (centrów) zabaw dla dzieci i młodzieży wokół Stawu Kozanowskiego i szkół,
 • dokończyć działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu wokół placówek oświatowych zgłoszone w projekcie „Bezpieczny uczeń – spokojny rodzic”,
 • zwiększyć udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji poprzez organizowanie konsultacji, spotkań oraz działań w mediach społecznościowych.

Bartłomiej Krzyżosiak – numer 2 na liście wyborczej
Mieszkaniec Kozanowa od 40 lat, znający nasze osiedle, mieszkańców i ich potrzeby. Zaangażowany w życie społeczne i sportowe, wierny kibic Ślaska oraz miłośnik natury, wędkarstwa i zwierząt.

Jako radny będę:

 • wzmacniać i promować dialog międzypokoleniowy, szczególnie istotne są relacje i korzystanie ze wspólnej przestrzeni przez seniorów i młodzież,
 • promować wspólne spędzanie czasu przez całe rodziny w ramach wydarzeń sportowych, szczególnie na meczach Śląska Wrocław,
 • promował i ułatwiał dotarcie na wydarzenia sportowe Seniorom, szczególnie na mecze Śląska Wrocław,
 • promować i organizować więcej festynów osiedlowych na Kozanowie a nie tylko na Stadionie przy ulicy Lotniczej,
 • dążyć do utworzenia edukacyjnych placów zabaw dla starszych dzieci, z klas 4 – 8, mamy place zabaw dla maluchów, ale mało jest dla starszych dzieci,
 • starał się o więcej ławek w obrębie sklepów, gdzie starsi ludzie nie mają możliwości na chwilę odpoczynku, kiedy wracają z zakupami. 

Małgorzata Polniak – numer 4 na liście wyborczej
Z wykształcenia  jestem pracownikiem umysłowym oraz Instruktorką Rekreacji Ruchowej z wieloma specjalizacjami. Moją pasją jest sport, który nauczył mnie współpracy, determinacji i ciągłego rozwoju. Jako trenerka fitness pracuję z ludźmi od wielu lat, a zarażanie pasją daje mi ogromną satysfakcję. Od lat aktywnie wspieram działania charytatywne. Uczestniczę w realizacjach projektów WBO na naszych osiedlach oraz aktywizuję dzieci, młodzież i dorosłych na pokazach rekreacyjnych na Dolnym Śląsku.


Jako Radna, chciałabym poprawić infrastrukturę naszych osiedli poprzez ich szybką modernizację. Wychodząc naprzeciw Państwa zapytaniom o zajęcia prozdrowotne, w tym wymagającym dla nas wszystkich czasie, chciałabym przyczynić się do wybudowania hali sportowej przy stadionie miejskim, przeznaczoną na wszelakie aktywności sportowo-rekreacyjne, dla każdej grupy wiekowej, od juniora po seniora, w szczególności na potrzeby zajęć typu fitness. Aktywizacja społeczności na naszym osiedlu, poprzez ruch i rozwój umiejętności, jest dla mnie jako trenera sportowego oraz matki dziecka ,bardzo ważna. Dziękuję za chwile uwagi jaką Państwo poświęciliście czytając opis mojej kandydatury.

Okręg 3 – Kozanów

Bobrzańska, Celtycka, Dobrzańska, Dziadoszańska, Dzielna, Gołężycka, Kolista, Kozanowska 13-62, Modra, Pałucka, Pilczycka 25-65, Setna, Ślężańska, Trzebowiańska, Wiślańska

Anna Jantas – numer 5 na liście wyborczej
Absolwentka Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowego Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym. Po studiach działałam w kilku obszarach: edukacji, dzieci i młodzieży, promocji, podróży oraz społecznym. Jestem pilotem wycieczek zagranicznych, wycieczek szkolnych, wychowawcą i kierownikiem wypoczynku dzieci i młodzieży gdzie organizuję półkolonie, kolonie i obozy oraz pracuję jako lektor języka polskiego dla obcokrajowców, j. rosyjskiego i francuskiego. Lubię uczyć się języków i poznawać inne kultury. Lubię pomagać innym. Drugi rok działam jako wolontariuszka Szlachetnej Paczki. Przez 5 lat byłam przewodniczącą Rady Rodziców w ZS nr 20 na ul. Kłodnickiej. Wspólnie z innymi rodzicami udało nam się zrealizować wiele dobrych działań. To tam jako liderka pierwszego WBO w 2013 r. wspólnie z mieszkańcami zdobyliśmy środki na budowę muzycznego placu zabaw. Przez kilka lat działałam aktywnie w Stowarzyszeniu „Arbat”, a od 8 lat współtworzę Fundację „Animada”. Prywatnie jestem mamą dwóch świetnych dorastających dziewczyn Mai i Marty. Maja urodziła się 16 lat temu już na Kozanowie, który był moim świadomy wyborem jako miejsca do życia. Po latach widzę, że trafionym, ponieważ moje córki naprawdę lubią to osiedle, a od osób do nas przyjeżdżających, nie raz słyszymy, że jest tutaj dobra energia. Wielu mieszkańców Kozanowa, a przede wszystkim ul. Wiślańskiej, może kojarzyć nas poprzez psa Apollo („Polusia”), który czaruje wszystkich bez wyjątku.

Jako radna chciałabym:

 • prowadzić aktywny dialog na linii rada osiedla – mieszkańcy, to przede wszystkim dzięki niemu jako radni będziemy w stanie odpowiedzieć na realne potrzeby skutecznie i w punkt,
 • ściśle współpracować ze spółdzielniami i wspólnotami naszego osiedla dla poprawy jakości terenów wspólnych jak drogi, chodniki, place zabaw,
 • poprzez wprowadzenie cyklicznych wydarzeń na osiedlu zintegrować nas sąsiadów i zaktywizować do wspólnego działania,
 • podejmować działania łączące pokolenia, dzięki którym moglibyśmy dzielić się swoimi pasjami, umiejętnościami aby uczyć się od siebie nawzajem i czuć się potrzebni,
 • zaktywizować lokalnie naszą młodzież dzięki stworzeniu osiedlowego wolontariatu,
 • stworzyć wybieg dla psów zgodny z najnowszymi standardami, bezpieczną przestrzeni dla naszych czworonogów,
 • żeby jak najwięcej mieszkańców naszego osiedla zobaczyło, że ma moc sprawczą na to, co tutaj się dzieje i abyśmy trzymali się razem bez względu na zmieniające się zarządy spółdzielni mieszkaniowych. Wierzę we wspólne działania i w to, że dzięki nim możemy zdziałać wiele dobrego.

Patryk Kosek – numer 7 na liście wyborczej
Do Wrocławia przybyłem studiować informatykę ponad dwadzieścia lat temu, a od siedemnastu lat jestem mieszkańcem naszego   zielonego osiedla, które zauroczyło mnie wspaniałymi terenami rekreacyjnymi. Od tego czasu Kozanów jest moim domem. To tutaj w ramach wolontariatu pomagałem lokalnie realizować dzieciom małe wielkie marzenia. Będąc liderem w Akademii Przyszłości zrozumiałem też, ile energii daje współdziałanie z pozytywnie zakręconymi ludźmi i pomaganie innym. Zawodowo od lat jestem wspierającym liderem i skutecznym menedżerem w branży nowoczesnych technologii, który pomaga zespołom osiągać ambitne cele. Przede wszystkim jednak jestem dumnym tatą oraz szczęśliwym mężem. Dlatego marzę o tym, aby dzieci i ich babcie czuły się bezpiecznie wśród naszej lokalnej społeczności. Marzę o tym, abyśmy sobie wzajemnie pomagali i aktywnie działali na rzecz naszej małej ojczyzny. Marzy mi się Zielony, Aktywny Kozanów.

Jako radny będę koncentrował się na:

 • słuchaniu potrzeb mieszkańców i aktywizowaniu lokalnej społeczności do działania, aby każdy mógł czuć się potrzebny i aby miał realny wpływ na otoczenie,
 • inicjowaniu lokalnych wydarzeń sportowych i kulturalnych, aby zachęcać seniorów i młodzież do aktywnego spędzania czasu,
 • poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym, w szczególności w drodze najmłodszych do szkoły.

Helena Materak – numer 10 na liście wyborczej
Z wykształcenia jestem technikiem elektronikiem. Naukę zawodu pobierałam w Elektronicznych Zakładach Naukowych im. F. Joliot-Curie. Pierwszą pracę podjęłam w 1980 r. Teraz jestem na emeryturze. We Wrocławiu mieszkam od urodzenia, na Kozanowie zamieszkałam w 1992 r. Niespełna 30 lat życia spędzonego na Kozanowie to czas, w którym miałam możliwość bardzo dobrze poznać wyzwania i  potrzeby jakie mają mieszkańcy osiedla. Do rady osiedla kandyduję pierwszy raz.

Jako radna będę popierała wszystkie projekty, które będą miały na celu poprawę jakości życia na naszym osiedlu. Jest wiele miejsc, które wymagają uwagi i uporządkowania a na szczególną uwagę zasługuje stan chodników. Chciałabym rozmawiać z mieszkańcami i pomagać w realizowaniu projektów zgłaszanych przez Państwa. Każdy zwraca uwagę na inne sprawy i wszystkie te spostrzeżenia są ważne. Musimy o nich porozmawiać i wspólnie znaleźć sposób na to jak przyczynić się do ich realizacji, by poprawić jakość życia Nas Wszystkich.

Ewa Stępniewska – numer 11 na liście wyborczej
Jestem absolwentką Politechniki Wrocławskiej, którą ukończyłam na wydziale Inżynierii Środowiska, uzyskując tytuł mgr inż. Od wielu lat zawodowo zajmuję się doradztwem ubezpieczeniowym. W mojej codziennej pracy rozmawiam, negocjuję i pomagam moim klientom uzyskać najkorzystniejsze rozwiązania. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i dumną mamą dwójki dzieci. W wolnym czasie organizuję i biorę udział w krótko i długodystansowych wyprawach rowerowych.

Jako radna, będę dążyć do poprawy infrastruktury pieszej, rowerowej i wewnątrzosiedlowej
z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Istotne są dla mnie również potrzeby naszych dzieci i młodzieży. Jako radna zrobię wszystko, aby na naszym osiedlu powstały miejsca integracyjne i były organizowane wydarzenia dające możliwość spotkań, rozwoju i wspólnej zabawy, dzieciom i młodzieży.

Krzysztof Szweda – numer 12 na liście wyborczej
Lekarz ortopeda, technik leśnik.  Mąż i tata dwójki dzieci. Chciałbym spróbować czegoś nowego i zrobić coś dla lokalnej społeczności.

Jako radny będę popierał i wdrażał wszystkie projekty, które będą miały na celu poprawę zdrowia mieszkańców osiedla, w szczególności dotyczące profilaktyki zdrowotnej tj: aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia.

Tomasz Węgrzynowski – numer 13 na liście wyborczej
Technik mechanik, pracuję w dziale rozwoju w branży Automotive. Od kilku kadencji przewodniczący Rady Rodziców przy SP 33. Na co dzień testuję nowo zaprojektowane produkty pod kątem funkcjonalności.

Jako radny będę popierał i wdrażał wszystkie projekty, które będą miały na celu szeroko rozumianą rewitalizację dotyczącą poprawy jakości przestrzeni publicznej, w szczególności placów zabaw i skwerów.

Jak dostać się do Rady Osiedla?

Każdy, kto chce zostać radnym musi spełnić następujące kryteria, by zostać wpisanym na listę wyborczą:

 • należy posiadać obywatelstwo Polski lub innego kraju Unii Europejskiej,
 • trzeba mieć ukończone 18 lat (najpóźniej w dniu wyborów),
 • należy mieszkać na stałe na terenie Osiedla, do rady którego się kandyduje i być ujętym w stałym rejestrze wyborców,
 • dodatkowo należy posiadać tzw. bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) – szczegóły dotyczące tego prawa można znaleźć w ordynacji wyborczej do Rady Osiedla,
 • każdy kandydat musi uzyskać poparcie minimum 15 mieszkańców osiedla, do rady którego się kandyduje

Pamiętajmy, że startować w wyborach można tylko w jednym okręgu wyborczym, na terenie którego się mieszka!

Czas na zgłoszenie swojej kandydatury mamy od 6 do 17 września.

Więcej informacji na ten temat:
www.wroclaw.pl/portal/wybory-do-rad-osiedli-2021-serwis-specjalny-informacja-dla-kandydatow-na-radnych


Kto może głosować?

Prawo do udziału w wyborach do Rady Osiedla przysługuje obywatelom Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej. Jest jednak kilka warunków do spełnienia:

 • najpóźniej w dniu wyborów trzeba mieć ukończone 18 lat,
 • głosować można wyłącznie osobiście,
 • należy stale zamieszkiwać na terenie Osiedla, w którym oddaje się swój głos oraz być ujętym w stałym rejestrze wyborców tego Osiedla,
 • dodatkowym wymogiem formalnym jest posiadanie tzw. czynnego prawa wyborczego – o szczegółach można przeczytać w Ordynacji wyborczej do Rady Osiedla.

Pamiętajmy, że głosować możemy na kilku kandydatów! TAK, jeśli w naszym okręgu jest 5 mandatów to oddajemy głos na 5 osób, jeśli 3 mandaty do oddajemy głos na trzy osoby i tak dalej.

Wybory odbędą się 17 października 2021 w trzech okręgach dwóch na Kozanowie i jednym na Pilczycach.


Obwodowe komisje wyborcze

Możemy jeszcze brać udział w wyborach do Rady Osiedla jako osoba “licząca głosy”, czyli jako członek Obwodowej Komisji Wyborczej.

Członkiem obwodowej komisji wyborczej może zostać osoba mieszkająca we Wrocławiu, która jest ujęta w stałym rejestrze wyborców na osiedlu jakie zamieszkuje.

Pamiętajmy, że członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca w wyborach do Rad Osiedli.

Nie może zasiadać w Obwodowej Komisji Wyborczej także osoba, która jest w stosunku do kandydata lub kandydatki do Rady, a także osoba będąca małżonkiem/ małżonką, rodzeństwem. Ograniczenie to dotyczy obwodowej komisji wyborczej w okręgu, w którym kandyduje dana osoba.

Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany realnymi zmianami na osiedlu prosimy o kontakt z nami. Wspólnie możemy znacznie więcej zdziałać. Nie czekaj, następna okazja dopiero za 5 lat. Czas na zmiany, już teraz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *