Emilia Chmura

Emilia Chmura

Prywatnie jestem mamą 3 córeczek, wrocławianką z wyboru i lokalną działaczką z natury i potrzeby serca. Z wykształcenia jestem finansistką, absolwentką kierunku Finanse Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a zawodowo, po latach w warszawskich korporacjach, pracuję w rodzinnym gospodarstwie rolnym M. Sznajder Kiszone Warzywa z Doliny Baryczy. Aktywnie promuję przyrodę Doliny Baryczy jako miejsce wypoczynku i edukacji dla Wrocławian.

Działania lokalne i regionalne

Działam na rzecz łączenia miasta i wsi, organizuję warsztaty kiszenia, akcje takie jak Ogórkorwanie czy Bobobranie. Festiwal Ogórkorwanie – został nagrodzony na Gali Dolnośląskich Małych Grantów jako ten o największym zasięgu i największej liczbie odbiorców ze wszystkich realizowanych projektów. Działam aktywnie na rzecz dzieci i dorosłych, od lat starając się zmienić na lepsze najbliższe otoczenie, czyli Pilczyce i Kozanów.

Promocja zdrowego żywienia i działalność społeczna

Jestem współzałożycielką inicjatywy rodziców – Zdrowe Żywienie Małych Wrocławian, która w 2014 roku zapoczątkowała zmiany zasad żywienia dzieci we wrocławskich placówkach edukacyjnych. Aktywnie pracowałam w Sejmie w Komisji Edukacji nad poprawką Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywieniu w 2014 roku, a wypracowany raport o jakości żywienia dzieci w placówkach edukacyjnych został elementem uzasadnienia rozporządzenia zmieniającego ustawę. Od roku 2016 jestem członkinią Zespołu ds. promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży przy Urzędzie Miasta we Wrocławiu, od 2019 roku działam jako wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 33 oraz od roku 2017 jestem Radną Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Aktywnie działam w grupie Zgrane Pilczyce i Kozanów, gdzie zajmuję się promocją projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

W roku 2020 zostałam nominowana do konkursu Wrocławianka Roku 2020, w kategorii Działania społecznościowe i edukacyjne.