Zajęcia sportowe i rekreacyjne

Zachęcamy dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu poprzez zajęcia sportowe z trenerem, naukę chodzenia na szczudłach, po linie itp.