Wrocławski Budżet Obywatelski 2019

Wrocławski Budżet Obywatelski 2019

Na przełomie stycznia i lutego jak co roku rozpoczyna się nabór projektów do kolejnej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Zatem czym jest WBO? Otóż to szczególna forma konsultacji społecznych, w których to mieszkańcy zgłaszają projekty jakie Gmina Wrocław ma zrealizować. Lider projektu wskazuje miejsce i zakres prac, specjalna komisja ocenia projekt pod wieloma względami m.in. ze względu na koszt, czas realizacji, własność gruntu, plan miejscowy itd. Zaakceptowane projekty przechodzą do etapu głosowania, gdzie każdy mieszkaniec Wrocławia może oddać swój głos na dwa projekty po jednym głosie na daną kategorię. Wygrywa najlepsze 8 projektów ponadosiedlowych i 12 osiedlowych.

Projekty ponadosiedlowe i osiedlowe, czyli jakie?

Projekty ponadosieldowe, to duże inwestycje obejmujące więcej niż jedno osiedle. Mogą to być pomysły zarówno inwestycyjne takie jak place zabaw, ścieżki rowerowe, czy parki kieszonkowe itp. oraz nieinwestycyjne np. aplikacje, szkolenia, warsztaty itp. Projekty ponadosiedlowe mają limit kwoty do 2 000 000 złotych.

Projekty osiedlowe, to małe inwestycje w obrębie jednego osiedla. Mogą to być tylko projekty inwestycyjne czyli właśnie place zabawa, siłownie, strefy rekreacji, ścieżki, drogi, chodniki itp. Limit budżetu na tego typu projekty to 750 000 zł.

Jakie projekty złożyliśmy?

Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że zabieranie się za WBO samemu jest prawdopodobnie skazana na porażkę, więc porozumieliśmy się z Zespołem Szkół nr 21 oraz z innymi liderami projektów na naszym osiedlu. Współpraca ze szkołą zaowocowała wspólnym promowaniem dwóch projektów dużego ponadosiedlowego oraz małego osiedlowego, gdzie nie byliśmy dla siebie konkurencją. Natomiast porozumienie z innymi liderami skutkowało modyfikacją naszych projektów i wycofaniem konkurencyjnych pomysłów, by nie zabierać sobie głosów.

#255 – Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu, ul. P. Ignuta 28

Projekt ponadosiedlowy zakładający budowę integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkół  nr 21 przy ul. Ignuta 2. Ma to być bezpieczne miejsce, które pod względem technicznym i architektonicznym będzie dostępne dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Plac zabaw powstanie na terenie ZS 21, gdzie czas mogliby spędzać uczniowie szkoły w ramach zabawy i pracy terapeutycznej, ale także wszyscy okoliczni mieszkańcy. Na placu znajdować się będą przyrządy wspierające rozwój motoryki, równowagi, koordynacji ruchowej a także rozwój poznawczy. Z cała pewnością takie miejsce będzie miało pozytywny wpływ na jego użytkowników, jednocześnie integrując lokalną społeczność. Plac zabaw da możliwość aby dzieci zdrowe i niepełnosprawne bawiły się razem, a nie obok siebie.

Więcej informacji o projekcie

#323 – SKATEPARK, czyli aktywnie na Pilczycach

Projekt osiedlowy, w ramach którego planujemy stworzyć zieloną przestrzeń rekreacji składającą się z skateparku w niecce nieużywanego zbiornika przeciwpożarowego oraz miejsce wypoczynku na terenie zielonym przylegającym do zbiornika. Przestrzeń byłego zbiornika p.poż., która obecnie jest miejscem niebezpiecznym i nieestetycznym, wraz z najbliższym otoczeniem tj. nasypem wykorzystywanym w zimie jako górka saneczkowa, zmieniłaby się w doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji. Najważniejsze założenie jest takie, aby z jak najmniejszą ingerencją w naturalne walory przyrodnicze i kulturowe przyczynić się do przeobrażenia zdewastowanej części terenu oraz poprawić jego funkcjonalność.

Więcej informacji o projekcie

Jak to wyszło?

Jednym słowem REWELACYJNIE! Współpraca ze szkołą i lokalnymi wolontariuszami oraz aktywistami układała się wzorowo i dzięki temu projekt #323 – SKATEPARK, czyli aktywnie na Pilczycach otrzymał 3135 głosów, co dało mu trzecie miejsce wśród pomysłów osiedlowych. Natomiast projekt #255 – Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu, ul. P. Ignuta 28 otrzymał 3137 głosów, co dało mu szóste miejsce wśród pomysłów ponadosiedlowych.

Podsumowując, pracując razem zdobyliśmy 2 750 000 zł na realizację projektów na Pilczycach i Kozanowie!

Wyniki głosowania WBO’19 znajdziecie tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *