Ratujmy ogródki na Pilczycach i Kozanowie

Ratujmy ogródki na Pilczycach i Kozanowie

Aktualności
Miasto Wrocław jest właśnie w trakcie zmiany jednego z najważniejszych dokumentów planistycznych tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W ramach procedury sporządzania przedmiotowej zmiany do 31 marca można składać wnioski dotyczące własnych pomysłów - Uchwała i ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium. Dlaczego działamy? W obecnym kształcie zapisy w Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego zakładka, że tereny, na których zanjdują się ogródki działkowe mogę być przeznaczone na zabudowę mieszkaniową. Oznacza to tyle, że w każdej chwili może tam się rozpocząć budowa, jeśli deweloper i Gmina Wrocław podejmą taką decyzję. Projekt wniosku zaproponowany przez Nas zakłada zmiany, które wzmocnią ochronę prawną Rodzinnych Ogrodów Działkowych na Pilczycach i Kozanowie i uniemożliwią ich likwidację w przyszłości. Zachęcamy Wszystkich do poparcia Naszego wniosku oraz do zgłaszania innych pomysłów, które po weryfikacji…
Dowiedz się więcej