Ratujmy ogródki na Pilczycach i Kozanowie

Miasto Wrocław jest właśnie w trakcie zmiany jednego z najważniejszych dokumentów planistycznych tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W ramach procedury sporządzania przedmiotowej zmiany do 31 marca można składać wnioski dotyczące własnych pomysłów – Uchwała i ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium.

Dlaczego działamy?

W obecnym kształcie zapisy w Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego zakładka, że tereny, na których zanjdują się ogródki działkowe mogę być przeznaczone na zabudowę mieszkaniową. Oznacza to tyle, że w każdej chwili może tam się rozpocząć budowa, jeśli deweloper i Gmina Wrocław podejmą taką decyzję.

Projekt wniosku zaproponowany przez Nas zakłada zmiany, które wzmocnią ochronę prawną Rodzinnych Ogrodów Działkowych na Pilczycach i Kozanowie i uniemożliwią ich likwidację w przyszłości. Zachęcamy Wszystkich do poparcia Naszego wniosku oraz do zgłaszania innych pomysłów, które po weryfikacji merytorycznej dopiszemy do naszej propozycji lub złożymy w Państwa imieniu jako odrębne wnioski.

Pełny tekst wniosków raz z uzasadnieniem i mapami.

Prośbę o poparcie naszego wniosku wysłaliśmy również do Przewodniczącego Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *