Wrocławski Budżet Obywatelski 2020

Wrocławski Budżet Obywatelski 2020

Jak, co roku na przełomie stycznia i lutego rozpoczyna się nabór projektów do kolejnej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Jak działa WBO możecie poczytać tutaj. W skrócie Gmina Wrocław rozpisuje konkurs na 20 projektów: 12 osiedlowych (małych do 750 000 zł) oraz 8 ponadosiedlowych (dużych do 2 000 000 zł). Każdy może zgłosić swój pomysł, a potem wszyscy Wrocławianie wybierają najlepsze pomysły.

Jakie projekty wymyśliliśmy?

Nauczenie doświadczeniem z zeszłego roku, doskonale wiedzieliśmy, że jeśli chcemy wygrać, to musimy to zrobić wspólnie ze szkołami i innymi podmiotami. Sami nie dalibyśmy rady ogarnąć tak duże ilości ludzi, budynków do oplakatowania, wydarzeń promujących projekty oraz mediów społecznościowych i tradycyjnych.

Zdecydowaliśmy się złożyć dwa projekty tym razem duży projekt trafił na Pilczyce, a mały na Kozanów. Przy tworzeniu projektów i promocji ściśle współpracowaliśmy ze Szkołą Podstawową nr 33. Tam też zaplanowaliśmy mały projekt za 750 000 zł.

#192 – Zielone skwery Pilczyc – Etap II: „Rewitalizacja zieleni”

Projekt ponadosiedlowy, który ma na celu rewitalizację terenów zielonych. Zakładamy uporządkowanie ścieżek (niewielkie poszerzenie i utwardzenie), dosadzenie drzew i krzewów, stworzenie rabat kwiatowych, dodanie elementów małej architektury (ławki, kosze, budki dla owadów, stojaki rowerowe), oświetlenie skateparku przy użyciu istniejącej infrastruktury.

Na skwerze pomiędzy ul. Górniczą a ul. Murarską chcemy stworzyć park kieszonkowy. Przy ul. Tkackiej chcemy umieścić stacja pomiaru jakości powietrza (zintegrowaną z systemem miejskim). Natomiast w pobliżu górki planujemy strefę zabawy dla dzieci z niską i małą całoroczną ślizgawkę na fragmencie górki oraz z niskimi elementami np.: pnie do przeskakiwania w celu ćwiczenia równowagi.

Więcej informacji o projekcie

#193 – EDUFUN – Etap I: „Kozanowska Osada Przygody”

Projekt osiedlowy, którego celem jest zagospodarowanie przestrzeni znajdującej się między Szkołą Podstawowa nr 33 a ulica Pilczycką. Teren ten posiada duży potencjał ze względu na swoje położenie – łącznik osiedla z Parkiem Zachodnim. Ideą projektu jest przemodelowanie tego obszaru i nadania mu charakteru wypoczynkowo-edukacyjnego promującego przyrodę ożywioną i nieożywioną Dolnego Śląska. Część wypoczynkową zrealizujemy poprzez „skwer równowagi” w południowo-wschodniej części oraz bieżnię do skoków w dal (uzupełnienie istniejących boisk) a część edukacyjną przez ścieżki z okazami drzew, krzewów i skał występujących na terenie naszej krainy geograficznej (informacja za pomocą kodów QR na komórce).

Więcej informacji o projekcie

I jak poszło?

Nie najgorzej, bo udało się wygrać jeden z dwóch projektów. Współpraca ze szkołą i lokalnymi aktywistami układała się bardzo dobrze i dzięki temu projekt #193 – EDUFUN – Etap I: „Kozanowska Osada Przygody” otrzymał 3051 głosów, co dało mu pierwsze miejsce wśród projektów osiedlowych! Natomiast projekt #192 – Zielone skwery Pilczyc – Etap II: „Rewitalizacja zieleni” otrzymał 2811 głosów, co dało mu dziesiąte miejsce wśród pomysłów ponadosiedlowych. Do zwycięstwa zabrakło nam 560 głosów.

Podsumowując, działając wspólnie zdobyliśmy kolejne 750 000 zł na realizację projektów na Kozanowie!

Więcej na tematy wyników głosowania znajdziecie tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *