Senioralny Fundusz Wyjazdowy 2019

Senioralny Fundusz Wyjazdowy 2019

Działania
Czym właściwie jest Senioralny Fundusz Wyjazdowy 2019? Najprościej mówiąc jest to pomoc finansowa w organizacji wyjazdu dla Seniorów, w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego. O dofinansowanie takie mogą się starać organizacje pozarządowe oraz wrocławski samorząd osiedlowy (Rady Osiedli). Na co dokładnie są przyznawane środki? Na dofinansowanie na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów, wycieczek oraz realizację związanych z nimi działań integracyjno-edukacyjnych. Przy czym wymogiem formalnym jest udział minimum 25 osobowej grupy Seniorów w wieku 60+. Dodatkowym wymogiem jest to, że każdemu wyjazdowi muszą towarzyszyć dodatkowe działania integracyjne lub edukacyjne w formie wystaw, prezentacji, spotkań integracyjnych itp. Maksymalna kwota dofinansowania, o którą ubiegają się podmioty w ramach konkursu nie może przekraczać 5 000 zł. Co w ramach tej kwoty zrobił PiK? Złożyliśmy projekt zakładający zabranie grupy 45 seniorów do Wałbrzycha, a dokładnie do Zamku…
Dowiedz się więcej